TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
SA Viljandi Haigla põhihoone veevärk
Aadressid
  • Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Viljandi Haigla
Aadress
Pärna tee 3, 71024 Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Telefon
+372 4352022, 5286630
Veebiaadress
E-post
vmh@vmh.ee, vaino@vmh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
30. mai 2022 Viljandi Haigla pemaja, Pärna tee 3 Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.2
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 478 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
31. mai 2021 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 396 2500
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25. mai 2020 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 369 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12. märts 2019 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 478 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 29 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
07. mai 2018 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 497 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. september 2017 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. märts 2017 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 29 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 470 2500
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (NTU) NTU 0.3
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1.5
14. märts 2016 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14. märts 2016 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 1.5
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Raud µg/l 53 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
14. märts 2016 SA Viljandi Haigla köögist 71024 Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.2
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 547 2500
Raud µg/l <=20 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0