TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tere AS Viljandi Tootmisosakond
Aadressid
  • Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
TERE AS
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
177 proovivõttu (lehekülg 1/18)
08. aprill 2024 I k kohupiimaruumi veevõtukoht nr 17 Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Raud µg/l 20 200
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 803 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.42 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
08. aprill 2024 II korruse kohupiimaruum Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1.5
Hägusus (NTU) NTU 0.3
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 831 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.32 0.50
Raud µg/l 31 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
08. aprill 2024 II korruse kohupiimaruum soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 863 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 64 ebaloomulike muutusteta
08. aprill 2024 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 831 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.61 0.50
Raud µg/l 38 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
16. jaanuar 2024 I korruse kohupiima ruumist (15 või 16) Raua tn 6, Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.4
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 810 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.34 0.50
Raud µg/l 54 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
16. jaanuar 2024 I korruse kohupiima ruumist (15 või 16) Raua tn 6, Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 6.7
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 822 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.38 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
16. jaanuar 2024 II korruse kohupiimaruum soe Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.8
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 860 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.06 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
16. jaanuar 2024 mahuti Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.7
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 826 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.45 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17. oktoober 2023 I korruse kohupiima ruumist (15 või 16) Raua tn 6, Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.8
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 858 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.49 0.50
Raud µg/l 42 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
17. oktoober 2023 II korruse kohupiimaruum Raua tn 6, 71020 Viljandi linn
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 8.2
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 829 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.35 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta