TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põltsamaa Linna ühisveevärk
Aadressid
  • Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260, 5038510
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
Eda Joosep <[email protected]>
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
109 proovivõttu (lehekülg 1/11)
27. märts 2023 Põltsamaa saun-ujula, sissevool Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Legionella spp. PMÜ/1000ml ei esine
27. märts 2023 Põltsamaa saun-ujula, sissevool Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Legionella spp. PMÜ/1000ml ei esine
27. märts 2023 Põltsamaa saun-ujula, sissevool Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Legionella spp. PMÜ/1000ml ei esine
07. detsember 2022 Põltsamaa Lille tn 2 köögikraan Lille tn 2, 48103 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
25. november 2022 Põltsamaa Lille tn 2 köögikraan Lille tn 2, 48103 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 789 2500
Lõhnaläve indeks TON 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
25. november 2022 Põltsamaa eramu Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14. november 2022 Põltsamaa linn Pika tn ja Viljandi mnt ristmiku hüdrant Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kroom µg/l <0.06 50
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 17 200
Nikkel µg/l 0.71 20
Trihalometaanide summa µg/l <0.002 100
Plii µg/l 0.12 10
Raud µg/l <20 200
Seleen µg/l <0.05 10
Vask mg/l 0.00083 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tribromometaan µg/l <0.1
Triklorometaan μg/l? <0.03
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Fenantreen μg/l 0.004
Fluoreen μg/l 0.003
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l 0.002
PAH-d summa μg/l 0.028 0.1
AMPA µg/l <0.05 0.1
Glüfosaat µg/l <0.05 0.1
Pestitsiidide summa µg/l 0.31 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 3 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 58 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 835 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Fluoriid mg/l 0.24 1.5
Kloriid mg/l 27 250
Nitraat mg/l 0.19 50
Sulfaat mg/l 63 250
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
Arseen µg/l 0.088 10
Boor mg/l 0.02 1.0
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
20. september 2022 Väike-Kamari Kaarlimõisa tee 25-7 Kaarlimõisa tee 25-7, Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 708 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28. juuni 2022 Põltsamaa Hooldekodu Tiigi kinnistu Tiigi, 48106 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
01. veebruar 2022 SOS Lastekodu, Kellukese 2, Põltsamaa Kellukese tn 2, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 636 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0