TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põltsamaa Linna ühisveevärk
Aadressid
  • Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
100 proovivõttu (lehekülg 1/10)
28. juuni 2022 Põltsamaa Hooldekodu Tiigi kinnistu Tiigi, 48106 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
18. jaanuar 2022 Põltsamaa linn Lasteaed Mari Pärna tn 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 78 ebaloomulike muutusteta
18. jaanuar 2022 Põltsamaa Ühisgümnaasium, Veski tn 5 Veski tn 5, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 694 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <10 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18. jaanuar 2022 Põltsamaa linn Lasteaed Tõruke Lembitu tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
18. jaanuar 2022 SA Põltsamaa Tervis Lossi 49 Lossi tn 49, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 750 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <10 200
13. oktoober 2021 Põltsamaa Kodu, Viljandi mnt Viljandi mnt 2b, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Sulfaat mg/l 71 250
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 501 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 224 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 164 200
13. oktoober 2021 Põltsamaa linn Kalda 2-1 Kalda tn 2-1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. september 2021 Põltsamaa linn Kuperjanovi tn 7puhastusjaam sissevool J. Kuperjanovi tn 7, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 628 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
26. juuli 2021 Põltsamaa Kingu Kodu, Tartu mnt 5a Tartu mnt 5, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
05. mai 2021 Põltsamaa linn Lasteaed Tõruke Lembitu tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Alumiinium µg/l <10 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Boor mg/l <0.1 1.0
Mangaan µg/l 10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Nitrit mg/l 0.009 0.5
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Sulfaat mg/l 67 250
Kloriid mg/l 14 250
Nitraat mg/l 3.8 50
Naatrium mg/l 6.6 200
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 661 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0