TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
„Puurkaev nr 1. "Peter Mikheim puurkaev nr. 1"“
Aadressid
  • Pikk tn 33, 64001 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Värska Originaal AS
Aadress
Pikk tn 41, 64001 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964770
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
05. detsember 2023 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/1 ml 0
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/250 ml 0
Salmonella (100 ml) 100 ml Ei leitud 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
05. detsember 2023 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.67
Sulfaat mg/l 16.3
Raud μg/l 135
Naatrium mg/l 737
Kaltsium mg/l 140
Magneesium mg/l 45
Mangaan mg/l 8.6
Kaalium mg/l 23
Kloriid mg/l 1316.8
30. august 2023 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud μg/l 43
Sulfaat mg/l 17.5
pH pH ühik 7.75
Kloriid mg/l 1303.3
Naatrium mg/l 673
Magneesium mg/l 42
Kaalium mg/l 20
Kaltsium mg/l 124
Mangaan mg/l 0.0077
17. juuli 2023 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/1 ml 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Salmonella (100 ml) 100 ml Ei leitud 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/250 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/250 ml 0
29. juuni 2023 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud μg/l 48
Sulfaat mg/l 17.2
pH pH ühik 7.62
Naatrium mg/l 650
Magneesium mg/l 42
Kaalium mg/l 21
Kaltsium mg/l 135
Mangaan mg/l 0.0051
Kloriid mg/l 1212.6
20. detsember 2022 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Kloriid mg/l 1273.1
Naatrium mg/l 667
Magneesium mg/l 41
Kaalium mg/l 19
Kaltsium mg/l 118
Raud ug/l 89
Sulfaat mg/l 20.8
pH pH ühik 7.75
Mangaan mg/l 3.77
01. detsember 2022 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 7 100
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Salmonella (100 ml) 100 ml Ei leitud
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (mineraalvees) PMÜ/250 ml 0 0
28. juuni 2022 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l 0.098 0.50
Nitritid (mineraalvesi) mg/l 0.023 0.1
Raud µg/l 20 200
Nitraat mg/l <0.5 50
Mangaan (mineraalvesi) mg/l <0.01 0.5
26. mai 2022 puurkaev nr. 1 nr 3365 kraan tööstuses (enne villimist ja karboniseerimist) Tiigi, 64031 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 5 100
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Coli-laadsed bakterid (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (mineraalvees) PMÜ/250 ml 0 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Salmonella (100 ml) 100 ml Ei leitud
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0