TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kuremäe algkooli veevärk
Aadressid
  • Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
39 proovivõttu (lehekülg 1/4)
11. oktoober 2023 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Elektrijuhtivus μS/cm 628 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
02. jaanuar 2023 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 60
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.012
Ra-228 mBq/l <18
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.009
Efektiivdoos mSv/aastas 0.012 0.10
26. september 2022 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
Fluoriid mg/l 0.5 1.5
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 9.5 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.52 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 174 200
Sulfaat mg/l 22 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.2
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l 0.4 10
Kroom µg/l <0.4 50
Naatrium mg/l 7.8 200
Nikkel µg/l <2 20
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Seleen µg/l <2 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Boor mg/l 0.38 1.0
Alumiinium µg/l <8 200
Vask mg/l 0.014 2.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
11. oktoober 2021 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 626 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.14
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
07. oktoober 2020 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.4
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.27
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. oktoober 2019 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.5
Sulfaat mg/l 14.3 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Raud µg/l 194 200
pH pH ühik 7.12 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Kloriid mg/l 5.5 250
Hägusus (NTU) NTU 1.27
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
09. september 2019 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 24.9 250
09. september 2019 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 613 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.81
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.37 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
09. september 2019 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
07. detsember 2017 Kuremäe algkooli veevärk Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 75.5 200
Mangaan µg/l 45 50