TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka kooli veevärk
Aadressid
  • Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
52 proovivõttu (lehekülg 1/6)
15. november 2021 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2021 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.87 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 3 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
07. oktoober 2020 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
Elektrijuhtivus μS/cm 552 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.29
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
09. september 2019 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.97
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 554 2500
pH pH ühik 7.75 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.6
19. detsember 2018 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.1
pH pH ühik 7.83 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.27
Elektrijuhtivus μS/cm 497 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
07. detsember 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 35.5 200
Mangaan µg/l 6 50
01. august 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 26.3 200
Mangaan µg/l 9 50
02. mai 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. aprill 2017 Illuka kooli söökla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 53 200
Mangaan µg/l 43 50
14. veebruar 2017 Illuka koolimaja pumpla Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <20 50
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0