TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kalliküla ühisveevärk
Aadressid
  • Kalliküla, Valga vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS VALGA VESI
Aadress
Metsa tn 30, 68206 Valga linn, Valga vald, Valga maakond
Telefon
+372 7661159
Veebiaadress
E-post
valgavesi@valgavesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18. oktoober 2021 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 46 50
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 234 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
23. oktoober 2018 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Elektrijuhtivus μS/cm 336 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 72 200
Mangaan µg/l 12 50
19. oktoober 2017 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 28 200
Mangaan µg/l 14 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18. oktoober 2017 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 338 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 13 50
Raud µg/l 36 200
19. oktoober 2016 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Raud µg/l 33 200
Mangaan µg/l 29 50
27. september 2016 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 352 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 70 50
Raud µg/l <20 200
27. september 2016 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
20. aprill 2016 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Raud µg/l 49 200
Mangaan µg/l 17 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28. oktoober 2015 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Boor mg/l <0.1 1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 322 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Alumiinium µg/l <10 200
Naatrium mg/l 3.4 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1.0 250
Sulfaat mg/l 2.8 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. august 2015 SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakond ( endine Hargla Hooldekodu ) Kalliküla küla, Valga vald, Valga maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0