TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aakre küla ühisveevärk
Aadressid
  • Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
27 proovivõttu (lehekülg 1/3)
23. oktoober 2023 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 540 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 54 200
19. oktoober 2022 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 529 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 36 200
03. november 2021 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 69 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 460 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
17. november 2020 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 477 2500
19. november 2019 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 328 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 54 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.8
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
29. november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Sulfaat mg/l <1 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Kloriid mg/l 1.3 250
Nitraat mg/l 1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 41 ebaloomulike muutusteta
Naatrium mg/l 7.6 200
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Boor mg/l <0.1 1.0
29. november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
13. november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 32 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 464 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. november 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Vask mg/l 0.009 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.6 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l <0.2 50
08. oktoober 2018 Aakre Lasteaed-Algkool Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond
Sulfaat mg/l <1 250
Naatrium mg/l 8.7 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 465 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <10 50