TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Veski Spordibaasi veevärk
Aadressid
  • Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tartu Sport
Aadress
Ihaste tee 7, 51011 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7448404
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
27. juuni 2023 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Pestitsiidid µg/l Ei leitud 0.1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
18. mai 2022 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26. mai 2021 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l 19 50
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 483 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
08. mai 2019 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 479 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12. juuni 2018 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 535 2500
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
08. november 2017 Veski Spordibaasi pumbamaja peale filtreid Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l 28 50
19. oktoober 2017 Veski Spordibaasi pumbamaja peale filtreid Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Raud µg/l 46 200
Mangaan µg/l 58 50
22. mai 2017 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l 91 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
22. mai 2017 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
07. juuni 2016 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 5 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1.1 250
Sulfaat mg/l 5.9 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Mangaan µg/l 28 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0