TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Veski Spordibaasi veevärk
Aadressid
  • Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tartu Sport
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
11. juuni 2024 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Mangaan µg/l 20 50
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
27. juuni 2023 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Pestitsiidid µg/l Ei leitud 0.1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
18. mai 2022 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26. mai 2021 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l 19 50
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 483 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
08. mai 2019 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 479 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12. juuni 2018 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 535 2500
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
08. november 2017 Veski Spordibaasi pumbamaja peale filtreid Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l 28 50
19. oktoober 2017 Veski Spordibaasi pumbamaja peale filtreid Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Raud µg/l 46 200
Mangaan µg/l 58 50
22. mai 2017 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l 91 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
22. mai 2017 Veski Spordi-ja puhkelaagri köök Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0