TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Ihaste supluskoht
Aadress
Tartu linn, Tartu linn
Veekogu liik
jõgi
Veekogu nimi
Emajõgi
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Tartu Linnavalitsus
Aadress
Raekoja plats 1, Tartu linn, Tartu linn
Telefon
7361111;7361222
Veebiaadress
www.tartu.ee
E-post
Lisainfo
Kvaliteediklass
2021 - Ei ole võimalik hinnata

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
1 proovivõtt
28. juuni 2021 Ihaste supluskoha ujumissild
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 23 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 29 Väga hea veekvaliteet 1000