TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ulge talu veevärk
Aadressid
  • Ulge, Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AIVAR KÜTT ULGE TALU
Aadress
Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond, Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 51232303
Veebiaadress
E-post
Jorma Küttjormakytt@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
01. veebruar 2021 Ulge talu veevärk Ulge, Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.25