TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ulge talu veevärk
Aadressid
  • Ulge, Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AIVAR KÜTT ULGE TALU
Aadress
Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond, Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 51232303
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
2 proovivõttu
06. september 2022 Ulge talu veevärk Ulge, Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Naatrium mg/l 149 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l 16 50
Kloriid mg/l 4.1 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
01. veebruar 2021 Ulge talu veevärk Ulge, Odivere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.25