TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tui kodurestoran
Aadressid
  • Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
tuiu OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
08. august 2022 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. juuli 2022 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Ammoonium mg/l <0.03 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
Fluoriid mg/l 0.34 1.5
Nitraat mg/l 7.5 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 5 5.0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 22 200
Sulfaat mg/l 16 250
Hägusus (NTU) NTU <0.3
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
Nitrit mg/l 0.009 0.5
25. juuli 2022 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 64 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 27 0
24. juuli 2022 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Alumiinium µg/l <0.5 200
Arseen µg/l 3.15 10
Boor mg/l 0.63 1.0
Elavhõbe µg/l <0.02 1.0
Kaadmium µg/l <0.03 5.0
Kroom µg/l <0.06 50
Mangaan µg/l 1.44 50
Naatrium mg/l 7.3 200
Nikkel µg/l 1.35 20
Plii µg/l <0.03 10
06. oktoober 2021 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Kloriid mg/l 10 250
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Fluoriid mg/l 0.16 1.5
Nitraat mg/l 5 50
Boor mg/l 0.054 1.0
02. juuni 2021 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.9 5.0
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 687 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 23
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 33 200
Sulfaat mg/l 15 250
Naatrium mg/l 36.9 200
02. juuni 2021 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 227 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. mai 2021 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3000 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.3
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 20
18. märts 2021 Restorani köögi kraan Laadla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 15
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 19 0
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3000 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.3
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0