TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Kallaste linna Puhkeala supluskoht
Aadress
Kallaste puhkeala, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Veekogu liik
järv
Veekogu nimi
Peipsi järv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Peipsiääre Vallavalitsus
Aadress
Tartu mnt 4, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Telefon
+372 5040738
Veebiaadress
E-post
vallavanem@peipsivald.ee
Lisainfo
Kvaliteediklass
2021 - Ei ole võimalik hinnata

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
10 proovivõttu
13. juuni 2022 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 372 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 40 Väga hea veekvaliteet 100
16. mai 2022 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Escherichia coli PMÜ/100 ml <3 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 7 Väga hea veekvaliteet 100
25. august 2021 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 22 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 77 Väga hea veekvaliteet 1000
11. august 2021 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 1300 Halb veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 230 Halb veekvaliteet 100
27. juuli 2021 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 17 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 61 Väga hea veekvaliteet 1000
27. juuli 2021 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Sinivetikate liigiline koosseis ja kogus (mg/m3) mg/m3 >0 Väga hea veekvaliteet
16. juuli 2021 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Sinivetikate liigiline koosseis ja kogus (mg/m3) mg/m3 0 Väga hea veekvaliteet
14. juuli 2021 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 90 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 24 Väga hea veekvaliteet 100
16. juuni 2021 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 22 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
20. mai 2021 Kallaste linna Puhkeala supluskohalt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 13 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 32 Väga hea veekvaliteet 100