TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vasavere-Rausvere piirkonna veevärk
Aadressid
  • Rausvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
4 proovivõttu
11. oktoober 2021 Pannjärve Tervisespordikeskus SA Pannjärve tervisespordikeskus, Vasavere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 273 2500
Raud µg/l 94.1 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l 0.005 0.5
pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.39 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 2.5 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Nitraat mg/l <1 50
Sulfaat mg/l 16.2 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.4
11. oktoober 2021 Pannjärve Tervisespordikeskus SA Pannjärve tervisespordikeskus, Vasavere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
11. oktoober 2021 Pannjärve Tervisespordikeskus SA Pannjärve tervisespordikeskus, Vasavere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Naatrium mg/l 3.5 200
Arseen µg/l <0.2 10
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Antimon µg/l <0.2 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Boor mg/l 0.01 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tsüaniid µg/l <3 50
Vask mg/l 0.016 2.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Kroom µg/l <0.3 50
Alumiinium µg/l <8.0 200
07. oktoober 2020 Pannjärve Tervisespordikeskus SA Pannjärve tervisespordikeskus, Vasavere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.68 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 277 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.7