TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
ALREY OÜ tootmishoone veevärk
Aadressid
  • Nurga, 60503 Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Alrey OÜ
Aadress
Nurga, 60503 Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Telefon
+372 59187171
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
6 proovivõttu
05. september 2023 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
14. august 2023 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 230 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
Elektrijuhtivus μS/cm 1139 2500
Hägusus (FAU) FAU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
pH pH ühik 7.27 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 56 200
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
06. detsember 2021 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 17 50
Raud µg/l 85 200
29. september 2021 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Elektrijuhtivus μS/cm 833 2500
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Hägusus (NTU) NTU 24
Mangaan µg/l 78 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Naatrium mg/l 42 200
Nitrit mg/l 0.006 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 194 250
Sulfaat mg/l 29 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 5.0
Raud µg/l 2860 200
Boor mg/l 0.1 1.0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
29. september 2021 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l 0.6 50
Plii µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l 4.1 10
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Tolueen ug/l <0.2
Tsüaniid µg/l <3 50
31. august 2020 Toodangu töötlemise ruumi kraan Nurga, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 13
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1119 2500
Alumiinium µg/l 13 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0