TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Arkaadia Viljandi mnt veevärk
Aadressid
  • Nõmme linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ARKAADIA HALDUSE AS
Aadress
Mehaanika tn 12, Kristiine linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6108555
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
5 proovivõttu
15. november 2023 Viljandi mnt 43c Nõmme linnaosa, Tallinn
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 215 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
Nitrit mg/l <0.015 0.5
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Fluoriid mg/l 0.96 1.5
Kloriid mg/l 4.7 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Sulfaat mg/l 1.7 250
Naatrium mg/l 4.2 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 52 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23. november 2022 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 240 2500
KHTMn - NB! ära kasuta, vali oksüdeeritavus mg O/l <1
Lõhnaläve indeks TON <2
Nitrit mg/l <0.015 0.5
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Fluoriid mg/l 0.4 1.5
Kloriid mg/l 4.9 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Sulfaat mg/l 1.8 250
Mangaan µg/l <20 50
Naatrium mg/l 4.2 200
Raud µg/l 23 200
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12. jaanuar 2022 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn
Mangaan µg/l <20 50
Naatrium mg/l 3.9 200
Raud µg/l 38 200
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 240 2500
Lõhnaläve indeks TON <2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Fluoriid mg/l 0.78 1.5
Kloriid mg/l 4.7 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Nitrit mg/l 0.03 0.5
KHTMn - NB! ära kasuta, vali oksüdeeritavus mg O/l <1
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 1.4 250
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18. november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn
Alumiinium µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON <2
Nitrit mg/l <0.016 0.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Kloriid mg/l 4.6 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Sulfaat mg/l 1.4 250
Antimon µg/l <0.05 5.0
Arseen µg/l <0.05 10
Boor mg/l 0.2 1.0
Kaadmium µg/l <0.02 5.0
Kroom µg/l <0.5 50
Mangaan µg/l <20 50
Naatrium mg/l 3.9 200
Nikkel µg/l 1.4 20
Seleen µg/l <0.05 10
Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Trihalometaanide summa µg/l Ei leitud 100
Bromoform (Tribromometaan) μg/l <0.1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
Benseen µg/l <0.1 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 230 2500
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
2,4-D µg/l <0.022 0.1
PAH-d summa μg/l <0.004 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Vask mg/l 1.5 2.0
Raud µg/l 29 200
Plii µg/l 7 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
18. november 2019 Viljandi maantee kortermaja Nõmme linnaosa, Tallinn
Ra-226 mBq/l 69
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.014
Ra-228 mBq/l 58
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.029
Efektiivdoos mSv/aastas 0.043 0.10