TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Taheva Sanatooriumi ühisveevärk
Aadressid
  • 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS VALGA VESI
Aadress
Metsa tn 30, 68206 Valga linn, Valga vald, Valga maakond
Telefon
+372 7661159
Veebiaadress
E-post
valgavesi@valgavesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
07. oktoober 2020 Tehva Sanatooriumi Kalliküla osakond 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 351 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 102 200
Mangaan µg/l 27 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
22. oktoober 2019 Tehva Sanatooriumi Kalliküla osakond 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 26 200
Mangaan µg/l 11 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 296 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22. oktoober 2019 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 56 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 296 2500
04. detsember 2018 Tehva Sanatoorium Asenduskodu Peremaja nr 1 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 247 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
04. detsember 2018 Taheva Sanatoorium Asenduskodu peremaja 2 köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 252 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
04. detsember 2018 Tehva Sanatoorium maja 7 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 245 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
23. oktoober 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Mangaan µg/l 28 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 337 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
08. jaanuar 2018 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Mangaan µg/l 18 50
28. detsember 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Mangaan µg/l 56 50
19. oktoober 2017 Taheva Sanatooriumi köök 68011 Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond
Nitraat mg/l <1 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 4.6 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Mangaan µg/l 416 50