TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
SA Tehvandi Spordikeskus "Kääriku Spordikeskuse" ühisveevärk
Aadressid
  • 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Tehvandi Spordikeskus
Aadress
Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond
Telefon
+372 7669500
Veebiaadress
E-post
tehvandi@tehvandi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
30. november 2021 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuse köök 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 459 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Naatrium mg/l 129 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 143 ebaloomulike muutusteta
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.5 5.0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Sulfaat mg/l <1 250
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <10 50
26. mai 2021 Kääriku Spordikeskuse hotelli baar 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
21. mai 2020 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuse köök 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l <10 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 370 2500
Naatrium mg/l 114 200
Sulfaat mg/l <1 250
Raud µg/l 68 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
26. september 2019 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuse köök 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 115 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 379 2500
Sulfaat mg/l <1 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.0 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 43 ebaloomulike muutusteta
08. mai 2019 Kääriku Spordikeskuse hotelli baar 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. september 2018 Kääriku Spordikeskuse hotelli baar 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 463 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 37 200
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 13 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. juuni 2018 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuse köök 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 16 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.0 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Mangaan µg/l 15 50
Raud µg/l 24 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Naatrium mg/l 108 200
Elektrijuhtivus μS/cm 464 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 260 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
06. september 2017 Kääriku Spordikeskuse hotelli baar 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Mangaan µg/l 10 50
05. september 2016 Kääriku Spordikeskuse hotelli baar 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Mangaan µg/l 10 50
Raud µg/l 70 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 486 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
03. märts 2016 Kääriku Spordikeskuse hotelli baar 67301 Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0