TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Kaberneeme rand
Aadress
Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Veekogu liik
meri
Veekogu nimi
Kaberneeme laht
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Jõelähtme Vallavalitsus
Aadress
Postijaama tee 7, 74202 Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Telefon
+372 6054887
Veebiaadress
E-post
kantselei@joelahtme.ee
Lisainfo
Kvaliteediklass
2021 - Ei ole võimalik hinnata

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
6 proovivõttu
19. mai 2022 Kaberneeme rand
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
24. august 2021 Kaberneeme rand
Escherichia coli PMÜ/100 ml 900 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 590 Halb veekvaliteet 100
05. august 2021 Kaberneeme rand
Escherichia coli PMÜ/100 ml 75 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
22. juuli 2021 Kaberneeme rand
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 3 Väga hea veekvaliteet 100
25. juuni 2021 Kaberneeme rand
Escherichia coli PMÜ/100 ml 140 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 23 Väga hea veekvaliteet 100
26. mai 2021 Kaberneeme rand
Escherichia coli PMÜ/100 ml 150 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 98 Väga hea veekvaliteet 100