TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kavastu küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
13. juuni 2023 Kavastu JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
06. september 2022 Kavastu küla Algkool - Lasteaed
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l - 10
Trihalometaanide summa µg/l - 100
Tsüaniid µg/l <3 50
Vask mg/l 0.055 2.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 32 200
PAH-d summa μg/l - 0.1
Alumiinium µg/l <50 200
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Antimon µg/l <0.05 5.0
Arseen µg/l 0.62 10
Benseen µg/l <0.06 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Nitraat mg/l 0.42 50
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Plii µg/l 2.1 10
Seleen µg/l <0.05 10
Sulfaat mg/l 3.3 250
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Boor mg/l 0.055 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 702 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.12 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.7 5.0
Kloriid mg/l 2.3 250
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kroom µg/l 0.07 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 12 50
Naatrium mg/l 110 200
Nikkel µg/l 0.73 20
18. juuli 2022 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 709 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON <2
maitseläve indeks TFN <2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Raud µg/l <0.02 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
05. juuli 2021 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 583 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 43 200
Mangaan µg/l 25 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12. august 2020 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 629 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 43 50
29. aprill 2020 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.5 5.0
Raud µg/l 20 200
23. juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 170 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Elektrijuhtivus μS/cm 605 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 50 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.8
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
23. juuli 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Arseen µg/l 1.9 10
20. mai 2019 Kavastu küla VPJ kraan peale veetöötluse seadmeid Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Arseen µg/l 2.3 10
24. aprill 2019 Kavastu kauplus Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond
Raud µg/l 184 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0