TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Taagepera Lossi ühisveevärk
Aadressid
  • Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Taagepera Loss OÜ
Aadress
Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Telefon
+372 7666395
Veebiaadress
E-post
hotell@taageperaloss.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
21. mai 2019 Taagepera Lossi köök Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l 0.067 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 460 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
Raud µg/l <20 200
Fluoriid mg/l 0.14 1.5
Kloriid mg/l 1.7 250
Nitraat mg/l 0.65 50
Sulfaat mg/l 2.5 250
Alumiinium µg/l <50 200
Boor mg/l <0.02 1.0
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 2.4 200
21. mai 2019 Taagepera Lossi köök Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 180 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
03. august 2018 Taagepera Lossi veetöötlusjaama proovivõtukraan peale veetöötlusseadmeid Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 421 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Raud µg/l 350 200
27. märts 2017 Taagepera Lossi veetöötlusjaama proovivõtukraan peale veetöötlusseadmeid Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 20 200
Mangaan µg/l 533 50
07. september 2016 Taagepera Lossi veetöötlusjaama proovivõtukraan peale veetöötlusseadmeid Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 82 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 45 200
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
02. mai 2016 Taagepera Lossi veetöötlusjaama proovivõtukraan peale veetöötlusseadmeid Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
02. september 2015 Taagepera Lossi veetöötlusjaama proovivõtukraan peale veetöötlusseadmeid Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
Raud µg/l 48 200
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
02. september 2015 Taagepera Lossi veetöötlusjaama proovivõtukraan peale veetöötlusseadmeid Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.9 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.1 50
Nikkel µg/l <0.3 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
13. aprill 2015 Taagepera Lossi veetöötlusjaama proovivõtukraan peale veetöötlusseadmeid Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 46 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28. oktoober 2014 Taagepera Lossi veetöötlusjaama proovivõtukraan peale veetöötlusseadmeid Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 22 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 343 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l 0.10 0.50
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010