TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vahi talu puhkemaja
Aadressid
  • Vahi, Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ABOUT OÜ
Aadress
Tiigi tn 5, 92412 Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Telefon
Veebiaadress
E-post
janis.nurmsalu@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
18. juuni 2019 Vahi talu puhkemaja Orjaku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.33 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 46 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 947 2500