TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Nõo Hooldekodu veevärk
Aadressid
  • Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Nõo Hooldekodu
Aadress
Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Telefon
+372 5291253
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
17. august 2023 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.04 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l 62 200
Fluoriid mg/l 0.13 1.5
Kloriid mg/l 2.8 250
Sulfaat mg/l 0.37 250
Alumiinium µg/l <50 200
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Naatrium mg/l 5.8 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
25. mai 2022 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 30 50
Naatrium mg/l 7.7 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 5.0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <1 250
09. november 2021 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 408 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 5.9 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <1 250
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26. mai 2021 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.006 0.5
Raud µg/l 218 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 497 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
07. mai 2020 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 5.9 200
Sulfaat mg/l <1 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Mangaan µg/l 10 50
19. september 2019 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 6.6 200
Sulfaat mg/l <1 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Mangaan µg/l 40 50
14. mai 2019 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 346 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 189 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
18. oktoober 2018 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 4.4 200
Mangaan µg/l 11 50
16. mai 2017 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 428 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 196 200
16. märts 2017 Nõo Hooldekodu köök Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond
Raud µg/l 83 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0