TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Soodevahe
Aadressid
  • Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
30 proovivõttu (lehekülg 1/3)
11. august 2022 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.30
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 420 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
Raud µg/l 130 200
30. mai 2022 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.40
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Raud µg/l 70 200
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
30. mai 2022 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 50 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. märts 2022 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Jääkkloor (üld) mg/l 0.2
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.05 0.5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 442 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 55 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.51
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Mangaan µg/l 11 50
09. märts 2022 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19. oktoober 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
19. oktoober 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
Nitraat mg/l 1.1 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Kroom µg/l <0.3 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 56.3 200
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Alumiinium µg/l 33.8 200
Sulfaat mg/l 23 250
Tsüaniid µg/l <3 50
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
Naatrium mg/l 9.7 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.28
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 5.0
Kloriid mg/l 39 250
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Plii µg/l <0.2 10
Mangaan µg/l <3.0 50
Boor mg/l 0.012 1.0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l 32 100
19. oktoober 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17. august 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.09
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 94 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
17. august 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0