TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Soodevahe
Aadressid
  • Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
17. august 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.09
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 94 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
17. august 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
13. mai 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Elektrijuhtivus μS/cm 457 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 80 200
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.17
13. mai 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 27 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17. veebruar 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.12
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
Raud µg/l 96 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
17. veebruar 2021 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 145 ebaloomulike muutusteta
16. detsember 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
04. detsember 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 150 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 3 0
04. detsember 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l 23 100
Naatrium mg/l 7.4 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.24
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
Boor mg/l 0.013 1.0
Alumiinium µg/l 31.1 200
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Mangaan µg/l 3.6 50
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitraat mg/l 0.78 50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Raud µg/l 71 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.0 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 35 250
Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 24 250
Arseen µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
27. mai 2020 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 56 200
Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.06