TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Soodevahe
Aadressid
  • Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
58 proovivõttu (lehekülg 1/6)
27. juuni 2024 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.1
Trihalometaanide summa µg/l 108 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 20
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 10.0
Arseen µg/l 0.5 10
Sulfaat mg/l 36 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 391 2500
Kloriid mg/l 40 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mgO2/l 3.2 5.0
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Elavhõbe µg/l <0.3 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Mangaan µg/l 4.1 50
Fluoriid mg/l <0.15 1.5
Alumiinium µg/l 72 200
Tolueen μg/l <0.2
Boor mg/l 0.011 1.5
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
Raud µg/l 120 200
Nitraat mg/l 1.3 50
Naatrium mg/l 10.4 200
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
11. juuni 2024 Varivere tee TH 811 Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 412 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05
Raud µg/l 130 200
11. juuni 2024 Varivere tee TH 811 Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 40 ebaloomulike muutusteta
11. juuni 2024 Lennuradari tee 4 Lennuradari tee 4, 75322 Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
08. mai 2024 Varivere tee TH 811 Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 105 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18. jaanuar 2024 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 12 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.1 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Jääkkloor (üld) mg/l 0.4
Raud µg/l 68 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18. detsember 2023 Linnaaru tee TH nr. 773 Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
06. detsember 2023 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
06. detsember 2023 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
06. november 2023 Soodevahe RTP väljuv Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.5
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 382 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l 0.1 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.4
Raud µg/l 48 200