TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pruuna mõisa hooldekodu veevärk
Aadressid
  • Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Pruuna Mõis OÜ
Aadress
Pruuna mõis, 73615 Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 53010802
Veebiaadress
E-post
pansionaat@aarand.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
16. august 2022 Pruuna mõisa hooldekodu köök Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 100 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 35.7
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 623 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.8
Kloriid mg/l 14.4 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 30 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.03 5.0
pH pH ühik 7.23 6.5 kuni 9.5
15. märts 2022 Pruuna mõisa hooldekodu köök Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27. jaanuar 2022 Pruuna mõisa hooldekodu köök Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
27. detsember 2021 Pruuna mõisa hooldekodu köök Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 696 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 2.79
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml >2420 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 1553 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.2
08. detsember 2020 Pruuna mõisa hooldekodu köök Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.08 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 18.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 682 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.41
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
08. detsember 2020 Pruuna mõisa puurkaev Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Naatrium mg/l 3.4 200
08. detsember 2020 Pruuna mõisa hooldekodu köök Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
04. juuli 2019 Pruuna mõisa hooldekodu köök Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Nitraat mg/l 24 50
30. mai 2019 Pruuna mõisa hooldekodu köök Pruuna mõis, Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 64 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0