TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Cautes veevärk
Aadressid
  • Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS CAUTES
Aadress
Liiva tn 5, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7455251
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
04. august 2023 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 97 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28. september 2021 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 439 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
11. mai 2018 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
10. mai 2018 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
16. märts 2017 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 538 2500
Naatrium mg/l 1.9 200
Ammoonium mg/l 0.1 0.50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Sulfaat mg/l 2.4 250
Kloriid mg/l 1.2 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
01. veebruar 2016 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kloriid mg/l 1.5 250
Hägusus (NTU) NTU <1
Sulfaat mg/l 2.4 250
Naatrium mg/l 1.8 200
Elektrijuhtivus μS/cm 466 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
31. märts 2015 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Raud µg/l 43 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. jaanuar 2015 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17. veebruar 2014 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
23. oktoober 2013 Cautes tootmine Liiva tn 5, 61601 Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 561 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Boor mg/l <0.1 1.0
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Alumiinium µg/l <40 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Kloriid mg/l 2.9 250
Nitraat mg/l <1 50
Fluoriid mg/l <0.1 1.5
Naatrium mg/l 2.4 200
Sulfaat mg/l 3.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1