TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka Kurtna küla veevärk
Aadressid
  • Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
48 proovivõttu (lehekülg 1/5)
11. oktoober 2023 Kurtna VTJ (puurkaev kat nr 16391) Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 634 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 19
11. oktoober 2023 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 71 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.3
pH pH ühik 7.91 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
02. jaanuar 2023 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Hägusus (NTU) NTU 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
26. september 2022 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 2.1
Elektrijuhtivus μS/cm 589 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.96 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2021 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.84
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2021 Kurtna VTJ (puurkaev kat nr 16391) Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 615 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.74
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
07. oktoober 2020 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 1.05
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.95 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.1
Elektrijuhtivus μS/cm 579 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
07. oktoober 2020 Kurtna VTJ (puurkaev kat nr 16391) Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.8
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 634 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.7
09. september 2019 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11.4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.35
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
pH pH ühik 7.75 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
02. oktoober 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0