TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka Kurtna küla veevärk
Aadressid
  • Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
2 proovivõttu
04. detsember 2017 Illuka Kurtna küla Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 558 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.33
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.3
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l <100 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.39 6.5 kuni 9.5
04. detsember 2017 Illuka Kurtna küla Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 63 ebaloomulike muutusteta