TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Illuka Kurtna küla veevärk
Aadressid
  • Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
48 proovivõttu (lehekülg 1/5)
11. oktoober 2023 Kurtna VTJ (puurkaev kat nr 16391) Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 634 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 19
11. oktoober 2023 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 71 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.3
pH pH ühik 7.91 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
02. jaanuar 2023 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Hägusus (NTU) NTU 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
26. september 2022 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 2.1
Elektrijuhtivus μS/cm 589 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.96 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.4
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2021 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.84
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2021 Kurtna VTJ (puurkaev kat nr 16391) Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 615 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.74
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
07. oktoober 2020 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 1.05
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.95 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.1
Elektrijuhtivus μS/cm 579 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
07. oktoober 2020 Kurtna VTJ (puurkaev kat nr 16391) Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.8
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 634 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.7
09. september 2019 Kurtna pumbamaja (Aluse kinnistu, pk kat nr 56987) Vabriku tee 3, 41202 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 11.4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.35
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
pH pH ühik 7.75 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
02. oktoober 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0