TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kiltsi alevik Liiduri 6
Aadressid
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Väike-Maarja Vallavalitsus
Aadress
Pikk tn 7, 46202 Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
329 5750
Veebiaadress
https://v-maarja.ee/
E-post
vv@v-maarja.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
19. november 2018 Liiduri 6 Kiltsi alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 191 200
Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
pH pH ühik 7.32 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1