TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sõru puhkeküla
Aadressid
  • Pärna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Viirisepa OÜ
Aadress
Pärna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Telefon
+372 4622511
Veebiaadress
E-post
Viirisepa@Viirisepa.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
02. oktoober 2018 Sõru puhkeküla kontrollkraan paargus Sõru küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 175 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0