TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Haaslava küla ühisveevärk
Aadressid
  • Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20. veebruar 2024 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 564 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
01. november 2023 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
2,4-D µg/l <0.05 0.1
Ametrüün µg/l <0.01 0.1
Amidosulfuroon µg/l <0.01 0.1
AMPA µg/l <0.05 0.1
Atseetamipriid µg/l <0.001 0.1
Bentasoon µg/l <0.02 0.1
Desetüül-atrasiin μg/l <0.004 0.1
Mangaan µg/l <10 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.13 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kloriid mg/l 2.1 250
Kroom µg/l 0.12 50
Naatrium mg/l 3 200
Nikkel µg/l 0.21 20
Nitraat mg/l 0.47 50
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Plii µg/l 0.26 10
Raud µg/l <20 200
Seleen µg/l 0.19 20
Sulfaat mg/l 1.9 250
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <0.002 100
Vask mg/l 0.006 2.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Diflubensuroon µg/l <0.01 0.1
Diflufenikaan µg/l <0.01 0.1
Dikamba µg/l <5 0.1
Diklorofoss μg/l <0.003 0.1
Dikloroprop-P µg/l <0.02 0.1
Dimeteenamiid-P µg/l <0.005 0.1
Dimetoaat µg/l <0.003 0.1
Dimoksüstrobiin µg/l <0.001 0.1
Diuroon µg/l <0.01 0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Alumiinium µg/l <50 200
Ammoonium mg/l 0.045 0.50
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 0.98 10
Benseen µg/l <0.06 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Boor mg/l 0.032 1.5
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 557 2500
Ethopropos µg/l <0.01 0.1
Etofeenproks µg/l <0.005 0.1
Fenpüroksimaat µg/l <0.01 0.1
Fluroksüpüür µg/l <0.02 0.1
Glüfosaat µg/l <0.05 0.1
Imidaklopriid μg/l <0.01 0.1
Isoprokarb µg/l <0.001 0.1
Isoproturoon µg/l <0.001 0.1
Kinoksüfeen μg/l <0.002 0.1
Kloormekvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Klopüraliid µg/l <0.02 0.1
Kloridasoon µg/l <0.005 0.1
Kloridasoon-desfenüül µg/l <0.04 0.1
Klorotoluroon μg/l <0.001 0.1
Klotianidiin μg/l <0.005 0.1
Linuroon μg/l <0.005 0.1
Malatioon µg/l <0.005 0.1
MCPA µg/l <0.02 0.1
Mepikvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Metabenstiasuroon μg/l <0.001 0.1
Metasakloor µg/l <0.002 0.1
Metiokarb µg/l <0.002 0.1
Metobromuroon μg/l <0.01 0.1
Metoksuroon µg/l <0.001 0.1
Monolinuroon μg/l <0.005 0.1
Napropamiid µg/l <0.001 0.1
Nikosulfuroon µg/l <0.005 0.1
Ometoaat µg/l <0.001 0.1
Pinoksadeen µg/l <0.005 0.1
Propakvisafop μg/l <0.005 0.1
Propamokarb-hüdrokloriid µg/l <0.001 0.1
Propikonasool µg/l <0.005 0.1
Püridabeen µg/l <0.005 0.1
Simasiin µg/l <0.003 0.1
Spiroksamiin µg/l <0.003 0.1
Tebukonasool µg/l <0.002 0.1
Teflubensuroon µg/l <0.003 0.1
Terbutriin μg/l <0.005 0.1
Tiaklopriid μg/l <0.001 0.1
Tiametoksaam µg/l <0.003 0.1
Triadimenool µg/l <0.005 0.1
Tritosulfuroon µg/l <0.01 0.1
Tsübutriin μg/l <0.001 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 45 ebaloomulike muutusteta
13. juuni 2023 Haaslava Laane JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 20 ebaloomulike muutusteta
11. mai 2023 Haaslava küla lasteaia söökla
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
06. oktoober 2022 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tribromometaan (Bromoform) µg/l <0.1
Triklorometaan (kloroform) μg/l <0.1
Antratseen μg/l <0.002
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Raud µg/l <20 200
Fluoriid mg/l 0.11 1.5
Kloriid mg/l 1.9 250
Nitraat mg/l 1.5 50
Sulfaat mg/l 3.4 250
Arseen µg/l 1.4 10
Boor mg/l 0.0036 1.0
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l 0.44 50
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 3 200
Nikkel µg/l <0.05 20
Plii µg/l 0.28 10
Seleen µg/l 0.87 10
Vask mg/l 0.0064 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Fenantreen μg/l <0.002
Fluoranteen μg/l <0.002
Fluoreen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
AMPA µg/l <0.05 0.1
Glüfosaat µg/l <0.05 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Atsenafteen μg/l <0.002
Atsenaftüleen μg/l <0.002
16. märts 2022 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 378 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 58 ebaloomulike muutusteta
13. oktoober 2021 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 98 ebaloomulike muutusteta
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Elektrijuhtivus μS/cm 299 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 2.7 200
Nitrit mg/l 0.002 0.5
Nitraat mg/l 1.6 50
Kloriid mg/l 1.2 250
Sulfaat mg/l 2.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.9
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
13. oktoober 2021 Haaslava Laane PK Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 319 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l 2.1 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 2.8 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 1.4 50
Kloriid mg/l 1.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Raud µg/l <20 200
13. oktoober 2021 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.008 2.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l 0.6 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Arseen µg/l 1.3 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Antimon µg/l <0.2 5.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Benseen µg/l <0.1 1.0
03. märts 2021 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0