TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Haaslava küla ühisveevärk
Aadressid
  • Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
30. mai 2024 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
maitseläve indeks TFN 1
Elektrijuhtivus μS/cm 544 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhnaläve indeks TON 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 33 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
20. veebruar 2024 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 564 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
01. november 2023 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
2,4-D µg/l <0.05 0.1
Ametrüün µg/l <0.01 0.1
Amidosulfuroon µg/l <0.01 0.1
AMPA µg/l <0.05 0.1
Atseetamipriid µg/l <0.001 0.1
Bentasoon µg/l <0.02 0.1
Desetüül-atrasiin μg/l <0.004 0.1
Mangaan µg/l <10 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.13 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kloriid mg/l 2.1 250
Kroom µg/l 0.12 50
Naatrium mg/l 3 200
Nikkel µg/l 0.21 20
Nitraat mg/l 0.47 50
Nitrit mg/l 0.01 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Plii µg/l 0.26 10
Raud µg/l <20 200
Seleen µg/l 0.19 20
Sulfaat mg/l 1.9 250
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <0.002 100
Vask mg/l 0.006 2.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Diflubensuroon µg/l <0.01 0.1
Diflufenikaan µg/l <0.01 0.1
Dikamba µg/l <5 0.1
Diklorofoss μg/l <0.003 0.1
Dikloroprop-P µg/l <0.02 0.1
Dimeteenamiid-P µg/l <0.005 0.1
Dimetoaat µg/l <0.003 0.1
Dimoksüstrobiin µg/l <0.001 0.1
Diuroon µg/l <0.01 0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Alumiinium µg/l <50 200
Ammoonium mg/l 0.045 0.50
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 0.98 10
Benseen µg/l <0.06 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Boor mg/l 0.032 1.5
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 557 2500
Ethopropos µg/l <0.01 0.1
Etofeenproks µg/l <0.005 0.1
Fenpüroksimaat µg/l <0.01 0.1
Fluroksüpüür µg/l <0.02 0.1
Glüfosaat µg/l <0.05 0.1
Imidaklopriid μg/l <0.01 0.1
Isoprokarb µg/l <0.001 0.1
Isoproturoon µg/l <0.001 0.1
Kinoksüfeen μg/l <0.002 0.1
Kloormekvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Klopüraliid µg/l <0.02 0.1
Kloridasoon µg/l <0.005 0.1
Kloridasoon-desfenüül µg/l <0.04 0.1
Klorotoluroon μg/l <0.001 0.1
Klotianidiin μg/l <0.005 0.1
Linuroon μg/l <0.005 0.1
Malatioon µg/l <0.005 0.1
MCPA µg/l <0.02 0.1
Mepikvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Metabenstiasuroon μg/l <0.001 0.1
Metasakloor µg/l <0.002 0.1
Metiokarb µg/l <0.002 0.1
Metobromuroon μg/l <0.01 0.1
Metoksuroon µg/l <0.001 0.1
Monolinuroon μg/l <0.005 0.1
Napropamiid µg/l <0.001 0.1
Nikosulfuroon µg/l <0.005 0.1
Ometoaat µg/l <0.001 0.1
Pinoksadeen µg/l <0.005 0.1
Propakvisafop μg/l <0.005 0.1
Propamokarb-hüdrokloriid µg/l <0.001 0.1
Propikonasool µg/l <0.005 0.1
Püridabeen µg/l <0.005 0.1
Simasiin µg/l <0.003 0.1
Spiroksamiin µg/l <0.003 0.1
Tebukonasool µg/l <0.002 0.1
Teflubensuroon µg/l <0.003 0.1
Terbutriin μg/l <0.005 0.1
Tiaklopriid μg/l <0.001 0.1
Tiametoksaam µg/l <0.003 0.1
Triadimenool µg/l <0.005 0.1
Tritosulfuroon µg/l <0.01 0.1
Tsübutriin μg/l <0.001 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 45 ebaloomulike muutusteta
13. juuni 2023 Haaslava Laane JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 20 ebaloomulike muutusteta
11. mai 2023 Haaslava küla lasteaia söökla
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
06. oktoober 2022 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tribromometaan (Bromoform) µg/l <0.1
Triklorometaan (kloroform) μg/l <0.1
Antratseen μg/l <0.002
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Raud µg/l <20 200
Fluoriid mg/l 0.11 1.5
Kloriid mg/l 1.9 250
Nitraat mg/l 1.5 50
Sulfaat mg/l 3.4 250
Arseen µg/l 1.4 10
Boor mg/l 0.0036 1.0
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l 0.44 50
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 3 200
Nikkel µg/l <0.05 20
Plii µg/l 0.28 10
Seleen µg/l 0.87 10
Vask mg/l 0.0064 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Fenantreen μg/l <0.002
Fluoranteen μg/l <0.002
Fluoreen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
AMPA µg/l <0.05 0.1
Glüfosaat µg/l <0.05 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Atsenafteen μg/l <0.002
Atsenaftüleen μg/l <0.002
16. märts 2022 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 378 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 58 ebaloomulike muutusteta
13. oktoober 2021 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 98 ebaloomulike muutusteta
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Elektrijuhtivus μS/cm 299 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 2.7 200
Nitrit mg/l 0.002 0.5
Nitraat mg/l 1.6 50
Kloriid mg/l 1.2 250
Sulfaat mg/l 2.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.9
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
13. oktoober 2021 Haaslava Laane PK Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 319 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l 2.1 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 2.8 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 1.4 50
Kloriid mg/l 1.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Raud µg/l <20 200
13. oktoober 2021 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.008 2.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l 0.6 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Arseen µg/l 1.3 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Antimon µg/l <0.2 5.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Benseen µg/l <0.1 1.0