TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Haaslava küla veevärk
Aadressid
  • Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
10 proovivõttu
06. oktoober 2022 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tribromometaan (Bromoform) µg/l <0.1
Triklorometaan (kloroform) μg/l <0.1
Antratseen μg/l <0.002
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Raud µg/l <20 200
Fluoriid mg/l 0.11 1.5
Kloriid mg/l 1.9 250
Nitraat mg/l 1.5 50
Sulfaat mg/l 3.4 250
Arseen µg/l 1.4 10
Boor mg/l 0.0036 1.0
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l 0.44 50
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 3 200
Nikkel µg/l <0.05 20
Plii µg/l 0.28 10
Seleen µg/l 0.87 10
Vask mg/l 0.0064 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Fenantreen μg/l <0.002
Fluoranteen μg/l <0.002
Fluoreen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
AMPA µg/l <0.05 0.1
Glüfosaat µg/l <0.05 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Atsenafteen μg/l <0.002
Atsenaftüleen μg/l <0.002
13. oktoober 2021 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 98 ebaloomulike muutusteta
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Elektrijuhtivus μS/cm 299 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 2.7 200
Nitrit mg/l 0.002 0.5
Nitraat mg/l 1.6 50
Kloriid mg/l 1.2 250
Sulfaat mg/l 2.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.9
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
13. oktoober 2021 Haaslava Laane PK Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 319 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l 2.1 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 2.8 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 1.4 50
Kloriid mg/l 1.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Raud µg/l <20 200
13. oktoober 2021 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.008 2.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l 0.6 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Arseen µg/l 1.3 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Antimon µg/l <0.2 5.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Benseen µg/l <0.1 1.0
03. märts 2021 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
28. oktoober 2020 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Sulfaat mg/l 2 250
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 2.6 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l 1.2 50
Kloriid mg/l 1.4 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
28. oktoober 2020 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Tolueen ug/l <0.2
Vask mg/l 0.01 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.4 10
Kroom µg/l 0.7 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l 1.2 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
23. aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 429 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30. oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Nitraat mg/l 1.1 50
Mangaan µg/l 12 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.1 1.0
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Sulfaat mg/l 1.8 250
Naatrium mg/l 2 200
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 50 200
Kloriid mg/l 1 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 2
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 367 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l 0.01 0.5
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
30. oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Vask mg/l 0.009 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.5 10
Kroom µg/l 0.6 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l 1.7 10
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50