TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Haaslava küla veevärk
Aadressid
  • Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
13. oktoober 2021 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 98 ebaloomulike muutusteta
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Elektrijuhtivus μS/cm 299 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 2.7 200
Nitrit mg/l 0.002 0.5
Nitraat mg/l 1.6 50
Kloriid mg/l 1.2 250
Sulfaat mg/l 2.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.9
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
13. oktoober 2021 Haaslava Laane PK Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 319 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l 2.1 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 2.8 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l 1.4 50
Kloriid mg/l 1.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Raud µg/l <20 200
13. oktoober 2021 Haaslava lasteaia köök Nurme tee, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.008 2.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Seleen µg/l <2.0 10
Nikkel µg/l <2.0 20
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l 0.6 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Arseen µg/l 1.3 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Antimon µg/l <0.2 5.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Tolueen ug/l <0.2
Benseen µg/l <0.1 1.0
03. märts 2021 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28. oktoober 2020 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Sulfaat mg/l 2.0 250
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 2.6 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l 1.2 50
Kloriid mg/l 1.4 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
28. oktoober 2020 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Tolueen ug/l <0.2
Vask mg/l 0.01 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.4 10
Kroom µg/l 0.7 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l 1.2 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
23. aprill 2020 Toominga tee 8 Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 429 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30. oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Nitraat mg/l 1.1 50
Mangaan µg/l 12 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.1 1.0
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Sulfaat mg/l 1.8 250
Naatrium mg/l 2.0 200
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 50 200
Kloriid mg/l 1.0 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 2
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 367 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l 0.01 0.5
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
30. oktoober 2019 Nurme tee 5 elamu Nurme tee 5, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
Vask mg/l 0.009 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.5 10
Kroom µg/l 0.6 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l 1.7 10
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50