TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aruvalla küla, Taevasmaa veevärk
Aadressid
  • Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Taevasmaa Tulundusühistu
Aadress
Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond, 75302 Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 5022113
Veebiaadress
E-post
eve1008@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. jaanuar 2021 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 355 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 30 200
26. jaanuar 2021 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 28 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
09. aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
09. aprill 2019 Taevasmaa tee 23 Taevasmaa tee 23, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 12.2 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Fluoriid mg/l 0.43 1.5
Mangaan µg/l 8.4 50
Vask mg/l 0.003 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Nitraat mg/l 0.83 50
Alumiinium µg/l <4.0 200
Boor mg/l 0.184 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 25 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l 0.020 0.5
Kloriid mg/l 14 250
Elektrijuhtivus μS/cm 392 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 7 250
Arseen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l 1 100
21. september 2018 Lilleoru Põhikool Taevasmaa tee 2, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
20. juuli 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 61 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
09. mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 502 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
09. mai 2018 Taevasmaa tee 2 Taevasmaa tee 2, Rae vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l 63 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 511 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
09. mai 2018 Taevasmaa tee 3 Taevasmaa tee 3, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 110 ebaloomulike muutusteta