TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Hellenurme küla ühisveevärk
Aadressid
  • Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
23. oktoober 2023 Hellenurme kortermaja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. november 2021 Hellenurme kortermaja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
17. november 2020 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 504 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
19. november 2019 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 343 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
29. november 2018 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 344 2500
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
02. november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Mangaan µg/l 13 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
02. november 2017 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Vask mg/l 0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
15. november 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 12 50
Raud µg/l 30 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
06. juuni 2016 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25. november 2015 Hellenurme 12-korteriga elamu pesula Mustamäel Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 420 2500
Naatrium mg/l 3.4 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Kloriid mg/l 1.8 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Sulfaat mg/l 2.8 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1