TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Edivere küla veevärk
Aadressid
  • Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
11. oktoober 2021 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 539 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.9
04. november 2020 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
07. oktoober 2020 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 8.03 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.14
Elektrijuhtivus μS/cm 538 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
09. september 2019 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 1.16
Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.8
pH pH ühik 7.75 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
07. detsember 2017 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 23.5 200
Mangaan µg/l 8.5 50
01. august 2017 Edivere küla veevärk Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 151 200
Mangaan µg/l 5.3 50
31. mai 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Baarium mg/l 0.04
14. veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <20 50
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14. veebruar 2017 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.119 0.10
Ra-226 mBq/l 580
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.119
Ra-228 mBq/l <22
Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.011