TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Edivere küla veevärk
Aadressid
  • Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
11. oktoober 2023 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 536 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 33 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.92 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 13
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. aprill 2023 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21. märts 2023 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
13. veebruar 2023 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
02. jaanuar 2023 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
26. september 2022 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.76
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.15 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 14.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
16. mai 2022 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
20. detsember 2021 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
15. november 2021 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 231 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2021 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 539 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.9