TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Edivere küla veevärk
Aadressid
  • Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
11. oktoober 2023 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 536 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 33 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.92 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 13
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. aprill 2023 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21. märts 2023 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
13. veebruar 2023 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
02. jaanuar 2023 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
26. september 2022 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.76
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.15 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 14.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
16. mai 2022 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
20. detsember 2021 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
15. november 2021 Edivere küla veetöötlusjaam Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 231 ebaloomulike muutusteta
11. oktoober 2021 Kurepesa kinnistu Kurepesa, 41203 Edivere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 539 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.9