TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ohakvere küla veevärk
Aadressid
  • Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
11. oktoober 2023 Ohakvere küla veevärk Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.03 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.2
26. september 2022 Ohakvere küla veevärk Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 619 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.83 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 32 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. oktoober 2021 Ohakvere küla veevärk Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 817 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.3
07. oktoober 2020 Ohakvere küla veevärk Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.92 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 612 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 8.7
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19. detsember 2018 Ohakvere küla veevärk Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 63 ebaloomulike muutusteta
Kloriid mg/l 20.3 250
Hägusus (NTU) NTU 0.89
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.48 5.0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Sulfaat mg/l 8.6 250
Raud µg/l <40 200
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 7.5
Elektrijuhtivus μS/cm 544 2500
Fluoriid mg/l 0.64 1.5
19. detsember 2018 Ohakvere küla veevärk Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Nikkel µg/l <1 20
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l 0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Boor mg/l 0.9 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Alumiinium µg/l <4 200
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 95.1 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
27. detsember 2017 Ohakvere küla veevärk Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 50 200
Mangaan µg/l 10 50
07. detsember 2017 Ohakvere küla veevärk Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l 70 50
Raud µg/l 951 200
14. veebruar 2017 Ohakvere veepuhastusjaam Miku, 41210 Ohakvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <20 50
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0