TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Arula külalistemaja veevärk
Aadressid
  • Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Arula Maja OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
10 proovivõttu
10. märts 2020 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 36 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
13. märts 2018 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 468 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. juuni 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
01. märts 2017 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 334 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 34 200
Mangaan µg/l <10 50
07. märts 2016 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 90 200
Elektrijuhtivus μS/cm 409 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 63 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18. märts 2015 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Nikkel µg/l <0.3 20
Seleen µg/l <1 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kaadmium µg/l <0.03 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
Arseen µg/l 6.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l 0.2 50
05. märts 2014 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 467 2500
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Sulfaat mg/l 2 250
Kloriid mg/l 2.9 250
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l 14 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.4 1.5
Naatrium mg/l 128 200
Raud µg/l 27 200
Alumiinium µg/l <40 200
Boor mg/l <0.1 1.0
18. märts 2013 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Raud µg/l 38 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 500 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
19. september 2012 Arula külalistemaja köök Mäe talu, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Raud µg/l 27 200
Mangaan µg/l <10 50