TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Voosemetsa turismitalu ja õlleköök
Aadressid
  • Voosemetsa, Voose küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Voosemetsa OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
3 proovivõttu
18. november 2020 Voosemetsa õlleköök Voosemetsa, Voose küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 177
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Hägusus (NTU) NTU 5.3
Kloriid mg/l 181 250
Elektrijuhtivus μS/cm 864 2500
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 31 250
Magneesium mg/l 12.4
Naatrium mg/l 127.9 200
Kaltsium mg/l 16.3
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 16
17. november 2020 Voosemetsa õlleköök Voosemetsa, Voose küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17. november 2017 Voosemetsa õlleköök Voosemetsa, Voose küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 160 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Kloriid mg/l 195 250
Elektrijuhtivus μS/cm 928 2500
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 34 250
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 125.3 200
Alumiinium µg/l <10 200