TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Tõravere keskmine tiik
Aadress
Tõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Veekogu liik
tiik
Veekogu nimi
Tõravere keskmine tiik
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Nõo Vallavalitsus
Aadress
Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Telefon
07 455 108
Veebiaadress
www.nvv.ee
E-post
Lisainfo
Kvaliteediklass
2022 - Ei ole võimalik hinnata
2021 - Ei ole võimalik hinnata
2020 - Ei ole võimalik hinnata
2020 - Uus

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
17. mai 2023 Tõravere keskmine tiik
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 17 Väga hea veekvaliteet 100
10. august 2022 Tõravere keskmine tiik
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 16 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 1000
13. juuli 2022 Tõravere keskmine tiik
Escherichia coli PMÜ/100 ml 20 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 54 Väga hea veekvaliteet 100
15. juuni 2022 Tõravere keskmine tiik
Escherichia coli PMÜ/100 ml 8 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 30 Väga hea veekvaliteet 100
18. mai 2022 Tõravere keskmine tiik
Escherichia coli PMÜ/100 ml <3 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 100
24. august 2021 Tõravere keskmine tiik
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 8 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 14 Väga hea veekvaliteet 1000
10. august 2021 Tõravere keskmine tiik
Escherichia coli PMÜ/100 ml 26 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 28 Väga hea veekvaliteet 100
23. juuli 2021 Tõravere keskmine tiik
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 24 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 40 Väga hea veekvaliteet 1000
13. juuli 2021 Tõravere keskmine tiik
Escherichia coli PMÜ/100 ml 8 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 26 Väga hea veekvaliteet 100
21. juuni 2021 Tõravere keskmine tiik
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 26 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000