TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kulli küla Pistriku elurajooni veevärk
Aadressid
  • Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Raven
Aadress
Sügise 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
+372 607 0426
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
09. detsember 2022 Kulli küla pumpla Pärtli, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 33 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14. november 2022 Kulli küla pumpla Pärtli, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Raud µg/l <30 200
Mangaan µg/l 47 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
14. november 2022 Kulli küla pumpla Pärtli, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 1 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 88 ebaloomulike muutusteta
03. juuni 2022 Kulli küla pumpla Pärtli, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Raud µg/l 53 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 357 2500
Mangaan µg/l 130 50
03. juuni 2022 Kulli küla pumpla Pärtli, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
14. mai 2021 Kulli küla elamu Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 352 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <3.0 50
Raud µg/l 235 200
14. mai 2021 Kulli küla elamu Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 200 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
29. november 2019 Kulli küla pumpla Pärtli, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 26 200
Elektrijuhtivus μS/cm 336 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
29. november 2019 Kulli küla pumpla Pärtli, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 108 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
13. august 2018 Kulli küla pumpla Pärtli, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 43 200
Elektrijuhtivus μS/cm 343 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l 6 50