TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres)
Aadress
Pärna tn, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Veekogu liik
tehisjärv
Veekogu nimi
Kõrveküla Paisjärv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Tartu Vallavalitsus
Aadress
Haava tn 6, 60512 Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7337750
Veebiaadress
E-post
tartuvald@tartuvald.ee
Lisainfo
Kvaliteediklass
2021 - Ei ole võimalik hinnata
2021 - Ei ole võimalik hinnata
2020 - Ei ole võimalik hinnata
2019 - Uus

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
16. mai 2022 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml <3 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 10 Väga hea veekvaliteet 100
25. august 2021 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 16 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 23 Väga hea veekvaliteet 1000
17. august 2021 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 83 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 81 Väga hea veekvaliteet 100
11. august 2021 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 126 Halb veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 260 Väga hea veekvaliteet 1000
29. juuli 2021 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 84 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 340 Väga hea veekvaliteet 1000
22. juuli 2021 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 116 Halb veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 130 Väga hea veekvaliteet 1000
14. juuli 2021 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 112 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 32 Väga hea veekvaliteet 100
16. juuni 2021 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 39 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 20 Väga hea veekvaliteet 100
20. mai 2021 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 15 Väga hea veekvaliteet 100
17. august 2020 Kõrveküla paisjärv 1 (Pärna tn ääres), suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 102 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 30 Väga hea veekvaliteet 100