TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Holstre järv
Aadress
Holstre küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Veekogu liik
järv
Veekogu nimi
Holstre
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Viljandi Vallavalitsus
Aadress
Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn
Telefon
+372 4350110
Veebiaadress
https://www.viljandivald.ee/
E-post
Lisainfo
Kvaliteediklass
 

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
5 proovivõttu
17. juuni 2024 Holstre järv
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
23. mai 2024 Holstre järv
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000
20. juuni 2023 Holstre järv
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <10 Väga hea veekvaliteet 1000
18. juuli 2018 Saarepeedi karjäär
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 13 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 82 Väga hea veekvaliteet 1000
18. juuli 2018 Holstre järv
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 8 Väga hea veekvaliteet 1000