TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Hotelli Laagna veepark
Aadress
Laagna mõis, 40101 Laagna küla, Narva-Jõesuu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ ESTVAN
Aadress
Laagna hotell, 40110 Laagna küla, Narva-Jõesuu linn
Telefon
+372 5643864
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
108 proovivõttu (lehekülg 1/11)
30. august 2023 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/1 ml 80 Väga hea veekvaliteet 100
02. august 2023 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5
31. juuli 2023 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Ammooniumioon mg/l <0.08 Väga hea veekvaliteet 0.5
Hägusus NHÜ 0.97 Väga hea veekvaliteet 2
Nitraatioon mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.27 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.57 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 0.7 Väga hea veekvaliteet
pH pH ühik 7.65 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.8 Halb veekvaliteet 0.5
Vaba kloor mg/l 0.17 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Värvus mg/l Pt 7.2 Väga hea veekvaliteet 15
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/1 ml <10 Väga hea veekvaliteet 100
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
12. august 2022 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml <30 Väga hea veekvaliteet 100
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
16. juuni 2022 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 17 Väga hea veekvaliteet 100
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
09. august 2021 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.38 Väga hea veekvaliteet 0.4
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
04. august 2021 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Värvus mg/l Pt 4.8 Väga hea veekvaliteet 15
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 1.56 Halb veekvaliteet 0.4
pH pH 7.46 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 2.72 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.13 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Ammooniumioon mg/l <0.08 Väga hea veekvaliteet 0.5
Nitraatioon mg/l 2.35 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 2.35 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.41 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l <0.06 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 60 Väga hea veekvaliteet 100
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 10
20. juuli 2021 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Värvus mg/l Pt <2.5 Väga hea veekvaliteet 15
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Nitraatioon mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.5 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.4 Väga hea veekvaliteet 3
Ammooniumioon mg/l <0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Vaba kloor mg/l 0.9 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.42 Halb veekvaliteet 0.4
11. juuni 2021 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.6 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.6 Väga hea veekvaliteet 3
Ammooniumioon mg/l <0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Vaba kloor mg/l 0.9 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Värvus mg/l Pt <2.5 Väga hea veekvaliteet 15
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
pH pH 7.1 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Nitraatioon mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 Väga hea veekvaliteet
18. august 2020 Hotelli Laagna veepargi lastevann
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Värvus mg/l Pt <2.5 Väga hea veekvaliteet 15
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Nitraatioon mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.7 Väga hea veekvaliteet 3
Vaba kloor mg/l 0.9 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Ammooniumioon mg/l <0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.5