TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vitsiku küla veevärk
Aadressid
  • Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Vekanor
Aadress
Pikk tn 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3398285
Veebiaadress
www.toilavv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
30. mai 2023 Vitsiku küla puurkaev kat nr 2457 Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.51
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 630 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
20. mai 2022 Vitsiku küla veevärgi proovivõtukoht Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.1
Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
31. mai 2021 Vitsiku küla puurkaev kat nr 2457 Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4.8
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.57
Elektrijuhtivus μS/cm 616 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
02. september 2020 Vitsiku küla veevärgi proovivõtukoht Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
24. august 2020 Vitsiku küla veevärgi proovivõtukoht Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Sulfaat mg/l 18.2 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.4
Nitrit mg/l 0.004 0.5
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <30 50
Fluoriid mg/l 0.52 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 14.4 250
Elektrijuhtivus μS/cm 620 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Nitraat mg/l <1 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.78 5.0
Raud µg/l 44.8 200
24. august 2020 Vitsiku küla veevärgi proovivõtukoht Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
24. august 2020 Vitsiku küla veevärgi proovivõtukoht Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Boor mg/l 0.7 1.0
Alumiinium µg/l <5 200
Vask mg/l 0.003 2.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Naatrium mg/l 66 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
12. mai 2020 Vitsiku küla puurkaev kat nr 2457 Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 597 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.5
08. mai 2019 Vitsiku küla veevärgi proovivõtukoht Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.2
pH pH ühik 7.84 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. mai 2018 Vitsiku küla veevärgi proovivõtukoht Vitsiku küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 616 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <3