TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saka küla veevärk
Aadressid
  • Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Vekanor
Aadress
Pikk tn 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3398285
Veebiaadress
www.toilavv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
36 proovivõttu (lehekülg 1/4)
12. juuli 2023 Saka küla puurkaev kat nr 2241 Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
30. mai 2023 Saka küla puurkaev kat nr 2241 Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 916 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 253 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.93 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 9.7
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20. mai 2022 Saka küla puurkaev kat nr 2241 Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 14.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 888 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.95
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
31. mai 2021 Saka küla puurkaev kat nr 2241 Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 916 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.22
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 6.8
13. mai 2020 Saka küla puurkaev kat nr 2241 Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 882 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.56
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
pH pH ühik 8.02 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.3
13. mai 2020 Saka küla puurkaev kat nr 2241 Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
09. mai 2019 Saka küla Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Elektrijuhtivus μS/cm 886 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5.5
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
29. mai 2018 Saka küla Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3.6
10. mai 2018 Saka küla Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Elektrijuhtivus μS/cm 886 2500
pH pH ühik 7.16 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 32
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Hägusus (NTU) NTU 4.2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 77 ebaloomulike muutusteta
24. mai 2017 Saka küla Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 20.7
Ammoonium mg/l 0.088 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 890 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 0.68
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta