TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Projekt Kodu majutuse veevärk
Aadressid
  • Metsa, Hara küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Projekt Kodu OÜ
Aadress
Metsa, 74810 Hara küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Telefon
+372 56600798
Veebiaadress
E-post
m.ounaste@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
3 proovivõttu
24. mai 2019 Projekt kodu majutuse kraan Metsa, Hara küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22. mai 2019 Projekt kodu majutuse kraan Metsa, Hara küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 277 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.52
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Vaba CO2 mg/l 4.4
Kuivjääk mg/l 184
Mangaan µg/l 44 50
Värvus (kraadides) kraadi 5
Lõhn (pallides) pall 1
Nitraat mg/l <0.5 50
Nitrit mg/l 0.005 0.5
Sulfaat mg/l <3.3 250
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Naatrium mg/l 22.4 200
Kaalium mg/l 6.4
Kaltsium mg/l 26.5
Magneesium mg/l 6.8
Raud µg/l 120 200
Kloriid mg/l 22 250
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 158.6
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.89
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Fluoriid mg/l 0.89 1.5
17. detsember 2018 Kinnistu peakraan maja köögis Metsa, Hara küla, Kuusalu vald, Harju maakond
Ammoonium mg/l <0.01 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 370 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 40
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 110 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 560 ebaloomulike muutusteta