TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värska Vesi AS puurkaevu kat nr 54654 mineraalvee veevärk (uus)
Aadressid
  • Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Värska Originaal AS
Aadress
Pikk tn 41, 64001 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964770
Veebiaadress
E-post
mail@varskavesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
06. aprill 2022 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kloriid mg/l <25
Sulfaat mg/l 6.8
Raud ug/l 46
Kaalium mg/l 3.1
Kaltsium mg/l 53
Naatrium mg/l 2.4
Mangaan mg/l 0.00019
Magneesium mg/l 14
pH pH ühik 7.55
12. jaanuar 2022 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.53
Kloriid mg/l <25
Sulfaat mg/l 6.8
Raud ug/l 105
Kaalium mg/l 2.6
Kaltsium mg/l 45
Mangaan mg/l 12
Naatrium mg/l 2.1
21. detsember 2021 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.43
Kloriid mg/l <25.0
Sulfaat mg/l 6.7
Raud ug/l 37
Kaalium mg/l 3.2
Naatrium mg/l 2.4
Kaltsium mg/l 49
Magneesium mg/l 14
Mangaan mg/l 0.0016
15. detsember 2021 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05
Elektrijuhtivus uS/cm 307
pH pH ühik 7.33
Värvus mg/l Pt <5
Lõhn lahjendusaste 0
Maitse lahjendusaste 0
Hägusus NTU <1
Raud ug/l 31
Mangaan mg/l 0.00026
09. september 2021 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Fekaalsed streptokokid PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/ 1ml 0
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml 0
Salmonella (100 ml) 100 ml Ei leitud 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Magneesium mg/l 14.6
Escherichia coli PMÜ/250ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0
12. mai 2020 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Raud ug/l <20
Escherichia coli PMÜ/250ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0
Vesinikioonide kontsentratsioon pH 7.6
Mangaan mg/l 0.01
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml 0
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/ 1ml 0
Fekaalsed streptokokid PMÜ/250 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0
13. jaanuar 2020 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Naatrium mg/l 2.4
Mangaan mg/l <0.01
Kaalium mg/l 2.3
Magneesium mg/l 12
Kaltsium mg/l 50
Sulfaat mg/l 8.6
Kloriid mg/l 1.2
Raud ug/l 22
pH pH ühik 7.8
05. detsember 2019 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/250ml 0 0
Fekaalsed streptokokid PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/ 1ml 0
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml 0
07. november 2019 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.6
Raud ug/l <20
Kloriid mg/l 0.97
Sulfaat mg/l 8.7
Kaltsium mg/l 51
Magneesium mg/l 13
Kaalium mg/l 2.8
Naatrium mg/l 2.2
04. oktoober 2019 Tsehhi kraan enne villimist ja karboniseerimist (pk 8) Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Plii mg/l <0.00005
Vask mg/l <0.001
Elavhõbe mg/l <0.000005
Nitritid mg/l <0.01
pH pH ühik 7.4
Tsüaniid mg/l <0.003
Raud ug/l 21
Fluoriidid mg/l 0.2
Kloriid mg/l 0.89
Nitraadid mg/l 0.45
Sulfaat mg/l 8.4
Kaltsium mg/l 52
Magneesium mg/l 12
Antimon mg/l <0.00005
Arseen mg/l 0.00013
Baarium mg/l 0.22
Boor mg/l 0.025
Kaadmium mg/l <0.00002
Kaalium mg/l 2.8
Kroom mg/l <0.0005
Mangaan mg/l <0.01
Naatrium mg/l 2.3
Nikkel mg/l <0.0001