TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kabelimetsa ja Kukruse küla veevärk
Aadressid
  • Kukruse küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
  • Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Vekanor
Aadress
Pikk tn 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3398285
Veebiaadress
www.toilavv.ee
E-post
info@vekanor.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
31. mai 2021 Kabelimetsa pumbajaam Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 634 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.81
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.66 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 127 ebaloomulike muutusteta
13. veebruar 2020 Kabelimetsa küla Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 622 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Hägusus (NTU) NTU 1.24
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26. veebruar 2019 Kabelimetsa küla Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.1 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 30 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 618 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.3
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
26. veebruar 2018 Kabelimetsa küla Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. mai 2017 Kukruse küla proovivõtukraan Kukruse küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. veebruar 2017 Kabelimetsa küla Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.44 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 623 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24. august 2016 Kabelimetsa küla Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
05. veebruar 2016 Kabelimetsa küla Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.27 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 607 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16. september 2015 Kabelimetsa küla Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 8.1 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Raud µg/l <100 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.9
Sulfaat mg/l 14.5 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
Nitraat mg/l <1 50
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
Fluoriid mg/l 0.57 1.5
16. september 2015 Kabelimetsa küla Kabelimetsa küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 26.4 200
Vask mg/l <0.01 2.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Mangaan µg/l 7 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.52 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.6 10
Kroom µg/l <0.1 50
Nikkel µg/l <0.3 20
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100