TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pühajärve Puhkekodu veevärk
Aadressid
  • Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Pühajärve Puhkekodu AS
Aadress
Sõjatamme/2, 67414 Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond
Telefon
+372 7665500
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
29. märts 2023 ujula naiste duširuum 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Legionella spp. PMÜ/1000ml ei esine
14. september 2022 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
30. september 2019 Pühajärve Puhkekodu köök 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 350 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.7
Raud µg/l 52 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20. september 2018 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Raud µg/l <20 200
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 433 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28. september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28. september 2017 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Vask mg/l 0.014 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.4 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
06. oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Boor mg/l 0.1 1.0
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Naatrium mg/l 118 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Nitraat mg/l 1.2 50
Alumiinium µg/l <10 200
Kloriid mg/l 1.2 250
Sulfaat mg/l <1 250
06. oktoober 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
27. jaanuar 2016 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 390 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mmol) mmol/l <0.1
Mangaan µg/l <10 50
09. märts 2015 Pühajärve Puhkekodu jõusaal 67406 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l 1.2 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0