TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Haraka Kodu SA veevärk
Aadressid
  • Maidla küla, Saue vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Haraka Kodu
Aadress
Haraka tee lõik 1, 75519 Maidla küla, Saue vald, Harju maakond
Telefon
+372 55 22 631
Veebiaadress
http://www.harakakodu.ee/et/kontakt
E-post
harakakodu.sa@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1 proovivõtt
24. märts 2017 Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ Salu Kool Maidla küla, Saue vald, Harju maakond
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 79 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 459 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 20 250
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 43.6 200