TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kuutsemäe Puhkekeskuse veevärk
Aadressid
  • 67301 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Äärmusliku Spordi AS
Aadress
Kuutsemäe, 67411 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Telefon
+372 7669007
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
6 proovivõttu
25. jaanuar 2016 Kuutsemäe Puhkekeskuse köök 67301 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. jaanuar 2015 Kuutsemäe Puhkekeskuse köök 67301 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 409 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10
Raud µg/l 86 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <10 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 21 ebaloomulike muutusteta
16. juuli 2014 Kuutsemäe Puhkekeskuse köök 67301 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23. september 2013 Kuutsemäe Puhkekeskuse köök 67301 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 72 200
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 481 2500
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
27. mai 2013 Kuutsemäe pumbamaja - pärast filtrit 67301 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Mangaan µg/l <10 50
29. november 2012 Kuutsemäe Puhkekeskuse köök 67301 Arula küla, Otepää vald, Valga maakond
Sulfaat mg/l <1 250
Raud µg/l 230 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 135 200
Kloriid mg/l 2.2 250
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitraat mg/l <1 50
Alumiinium µg/l <40 200