TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Etsaste küla ühisveevärk
Aadressid
  • Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
03. mai 2023 Etsaste küla eramu, Suntsi tee 9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 1.9
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 44 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 18 50
Raud µg/l 78 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
12. mai 2022 Etsaste küla elamu Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 527 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
12. mai 2021 Etsaste küla elamu Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Naatrium mg/l 7 200
Nitraat mg/l <1 50
Sulfaat mg/l <1 250
Kloriid mg/l 1 250
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12. mai 2021 Etsaste küla elamu Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Plii µg/l 0.2 10
Tsüaniid µg/l <3 50
Tolueen ug/l <0.2
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Kroom µg/l <0.3 50
Vask mg/l 0.003 2.0
Nikkel µg/l <0.2 20
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l 0.7 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
05. mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14. mai 2019 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 348 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
09. mai 2018 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10. mai 2017 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Raud µg/l 45 200
Mangaan µg/l 19 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
16. märts 2017 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 62 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
04. mai 2016 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 137 200
Mangaan µg/l 10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50