TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Etsaste küla ühisveevärk
Aadressid
  • Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
03. mai 2023 Etsaste küla eramu, Suntsi tee 9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU 1.9
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 44 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 18 50
Raud µg/l 78 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
12. mai 2022 Etsaste küla elamu Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 527 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
12. mai 2021 Etsaste küla elamu Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Naatrium mg/l 7 200
Nitraat mg/l <1 50
Sulfaat mg/l <1 250
Kloriid mg/l 1 250
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12. mai 2021 Etsaste küla elamu Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Plii µg/l 0.2 10
Tsüaniid µg/l <3 50
Tolueen ug/l <0.2
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Kroom µg/l <0.3 50
Vask mg/l 0.003 2.0
Nikkel µg/l <0.2 20
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l 0.7 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
05. mai 2020 Peale veepuhastusseadmeid Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14. mai 2019 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 348 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
09. mai 2018 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10. mai 2017 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Raud µg/l 45 200
Mangaan µg/l 19 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
16. märts 2017 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 62 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
04. mai 2016 Etsaste maja nr 5 Etsaste küla, Nõo vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 137 200
Mangaan µg/l 10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50